Vrácení řidičského oprávnění

radar

Prostřednictvím autoškoly Miroslav Polidar si můžete udělat přezkoušení z odborné způsobilosti. Dle aktuálního ceníku si za tuto službu účtujeme částku 2000,- Kč. V ceně této služby je zahrnuta účast učitele a výcvikového automobilu při zkoušce z odborné způsobilosti, dvě hodiny kondičního výcviku a jedna hodina teorie na učebně.

A) zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jimž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení mot. vozidel, uplynul více než jeden rok.

Přezkoušení můžete absolvovat teprve poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti.

Je třeba doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přihlášení k výuce a výcviku
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek od dopravního psychologa ( jsme schopni Vám zprostředkovat)
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zák. činnosti
 • (v případě prominutí zbytku trestu – příslušné rozhodnutí)

B) 12 bodů

Po dosažení 12 bodů musíte vždy pro vrácení ŘO absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Přezkoušení můžete absolvovat před koncem vypršení jednoho roku.

O vrácení ŘO můžete požádat po uplynutí jednoho roku a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30dní.

Je třeba doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přihlášení k výuce a výcviku
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek dopravního psychologa( jsme schopni Vám ho zprostředkovat)

C) Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení ŘO v případě, kdy od právní moci o odnětí ŘO pro ztrátu zdrav. způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Je třeba doložit:

 • výpis z karty řidiče
 • žádost přihlášení k výuce a výcviku
 • posudek zdravotní způsobilosti