Autoškola Kladno a Slaný – Kondiční jízdy

400881-gallery1-q3vsh

Autoškola Miroslav Polidar nabízí pro své absolventy, ale i pro nové klienty možnosti kondičních jízd. Kondiční jízdy jsou určeny pro ty, kteří již řidičské oprávnění skupiny „B“ vlastní. Není proto nutné vyplňovat žádnou žádost pro autoškolu. Nejprve zhodnotíme Vaše dosavadní schopnosti a dovednosti a následně Vám navrhneme optimální množství hodin kondičního výcviku. Například pokud někdo od udělení řidičského oprávnění neřídil po dobu několika let, tak  bude potřebovat větší množství hodin. Pokud byl někdo v mládí aktivním řidičem a nyní si chce své dovednosti pouze „oprášit“ , bude potřebovat hodin méně.

Během prvních hodin kondičního výcviku se zaměříme na zásady správného ovládání automobilu a na odstranění případných špatných návyků a zlozvyků. Cílem bude naprostá samostatnost v ovládání automobilu v jakýchkoli podmínkách.

Další fází bude správné řešení dopravních situací, jako jsou světelné křižovatky, jízda v pruzích, dávání předností zprava a pod. Na žádost klienta jsme ochotni s ním projet jakékoliv místo v Kladně a okolí, o kterém má pochybnosti, že by vyřešil správně. Nácvik všech druhů parkování je samozřejmostí. Dále nabízíme možnost teoretické výuky na učebně.